Proef met dichte gft-containers

Op drie plaatsen in de Goudse binnenstad worden in september afgesloten gft-containers geplaatst, die alleen met een afvalpas kunnen worden geopend. Dat gebeurt aan de Raam, de Nieuwehaven en het Regentesseplantsoen. Het gaat om een proef om een betere afvalinzameling mogelijk te maken. De huidige gft-containers in het centrum zijn open en er wordt geregeld ook ander afval ingegooid. De inhoud is volgens het Goudse afvalbedrijf Cyclus daardoor niet geschikt voor compostering, met als gevolg dat het groenafval al jaren bij het restafval wordt gekieperd.