Busstation blijft op huidige plek

Het busstation blijft aan de zuidkant van het station, op de plek waar het nu is gevestigd. De wethouders Bergman en Niezen maakten dit gisteren bekend tijdens de toelichting van de plannen voor de herinrichting van het zuidelijk stationsgebied.

Als eerste stap gaat er een haalbaarheidsonderzoek plaatsvinden, dat aan het einde van het eerste kwartaal 2016 moet zijn afgerond. Onderzocht wordt of het scenario: ‘busstation in Zuid en fietsenstalling combineren met stationsgebouw’ gaat werken. Er is de afgelopen tijd uitgebreid overleg gepleegd met de verschillende spelers en betrokkenen zoals het wijkteam Nieuwe Park, de NS, Arriva, ProRail en De Goudse Verzekeringen.

Busstation

Er is nu voor gekozen om het busstation aan de zuidkant van het station te houden. Het busstation verplaatsen naar een locatie aan de andere kant van het station, naast de bioscoop, had niet de voorkeur van een aantal partijen. Met name Rover (reizigersbelangenorganisatie), de NS en Arriva waren er geen voorstander van. Belangrijkste argument was dat het busstation op die locatie te ver van het treinstation zou komen.

Stadsfoyer

De insteek is om het gebied een menselijke maat te geven. Een mooie ontvangstruimte voor bezoekers die met de trein of de bus aankomen. Er wordt verder onderzoek gedaan naar veilige routes voor fietsers en wandelaars. Ook de toegankelijkheid van het stationsplein voor auto’s zal onder de loep worden genomen (de zogenaamde ‘knip’).

Uitgesproken is dat het gebied zijn groene uitstraling dient te behouden. Dus de monumentale platanen die er nu staan blijven behouden. Verder is er aandacht voor de verkeersafwikkeling op het Kleiwegplein.

Fietsen en stationsgebouw

In samenspraak met de NS en ProRail wordt gezocht naar een oplossing voor het parkeren van fietsen aan de zuidzijde van het station. De NS en ProRail willen verder graag de stationshal aanpakken en die onderdeel laten uitmaken van de plannen voor een mooie ontvangst van bezoekers van Gouda.

De gemeenteraad heeft inmiddels de betreffende stukken ontvangen en op 9 september zal er in de raad in een verkennende debat over worden gediscussieerd.