Geen nieuw terrassenbeleid Gouda

Wethouder Daphne Bergman maakte donderdag 27 augustus bekend dat ze niet met een nieuw terrassenbeleid komt. Het afgelopen jaar heeft ze gesproken met alle horecaondernemers op de markt, maar ze is niet tot een overeenstemming gekomen.
Al langer wil de gemeente Gouda iets doen aan de wildgroei aan uitstallingen, terrasinrichtingen en overkappingen. Vorig jaar presenteerde de gemeente een model dat is gebaseerd op de markt van Brugge. Dit model ‘Brugge’ gaat uit van gevelbrede terrassen waarbij een winterterras aan de gevel ligt en daarvoor, tot aan de rijbaan, het zomerterras. In dit model verdwijnt de bestaande loopstrook langs de gevels. De bestaande rijbaan wordt opnieuw ingericht en neemt de functie van de loopstrook over. Belangrijk voordeel: de gevels van de gebouwen worden beter zichtbaar. Dit “Brugse” model zal dus niet tot uitvoering worden gebracht. Bergman laat verder weten dat zij van plan is om op basis van het huidige terrassenbeleid te gaan handhaven. Alle betreffende ondernemers zijn hierover inmiddels per brief op de hoogte gesteld.