Grote collectie plateel naar Museum Gouda

Schenking sieraardewerk en serviesgoed

Plateelverzamelaar Frits Muller heeft zijn collectie geschonken aan Museum Gouda.
Het gaat om een grote gift, ruim 800 stuks plateel van hoge kwaliteit.
Frits Muller heeft jarenlang plateel verzameld dat is ontworpen door zijn grootvader, Leen Muller, die 40 jaar in dienst was van de Zuid-Hollandse plateelfabriek in Gouda. Deze verzameling wordt nu tentoongesteld in Museum Gouda.

De burgemeester van Gouda toonde zich zeer verrast over de schenking en vroeg spontaan het woord tijdens de opening van de tentoonstelling op 24 januari jl. De burgemeester bedankte Frits Muller uitvoerig en wees er op dat schenkingen van deze omvang exceptioneel zijn in de geschiedenis van het museum.

Conservator Vogels acht de schenking van grote waarde als aanvulling op de collectie. Er zijn stukken bij die prijzen hebben gewonnen op de Wereldtentoonstelling, een eeuw geleden. Hij schat de waarde van de totale collectie op een kwart miljoen euro. De collectie wordt de komende maanden getoond in de Catharinazaal van Museum Gouda.