GroenLinks wil meer windenergie in Zuid-Holland

GroenLinks is een grote voorstander van schone en duurzame energie. Windenergie is schoon, onuitputtelijk en het maakt ons land onafhankelijk van fossiele brandstoffen uit landen met remiges die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Het is daarom goed dat we als Zuid-Holland onze gemaakte afspraken met het Rijk voor het realiseren van de windenergie op land voortvarend nakomen.

Deze afspraken hebben als doel om de CO2-uitstoot met 20% te reduceren, terwijl de rechter in juni heeft bepaald dat dit percentage minstens 25% moet worden.
Fractievoorzitter Huri Sahin tijdens het debat in Provinciale Staten: ‘Tijdens de informatiebijeenkomst over Energie gaf Gedeputeerde Weber aan dat 4% van onze energie duurzaam wordt opgewekt. GroenLinks vindt dat aandeel duurzame energie veel te laag en vindt dat nu alle inzet en energie erop gericht moet zijn om dit percentage snel te verhogen.’

GroenLinks is daarom blij met het voorstel van het college om nieuwe locaties voor windturbines te onderzoeken. Tijdens de laatste commissievergadering heeft gedeputeerde Weber, op verzoek van GroenLinks, toegezegd om na te gaan wat de belemmeringen zijn voor het plaatsen van kleinere windturbines op hoge daken. Er zijn in de provincie immers voldoende hoge daken die als plaats voor kleinere windturbines zouden kunnen dienen. Het zou een mooie aanvulling kunnen zijn om nog meer duurzame energie te realiseren.

GroenLinks vindt het van groot belang dat omwonenden en natuurgebieden in de omgeving van windturbines ook (financieel) kunnen mee profiteren. Het college heeft tijdens de Statenvergadering toegezegd om de financiele voordelen van de plaatsing van windturbines te koppelen aan het beheer van natuurgebieden. Daar is GroenLinks blij mee.