‘GOUDasfalt mag door’

Gouda – Stichting GOUDasfalt heeft vijf jaar de tijd gekregen om verder activiteiten te ontplooien op het terrein aan de Gouderaksedijk. Dat schrijft de stichting op haar website. Het college van B&W besloot vorige week de samenwerkings- en huurovereenkomst met de stichting GOUDasfalt voort te zetten tot 22 februari 2022.

Het college constateert in een memo aan de gemeenteraad dat GOUDasfalt volgens afspraak in het eerste jaar een businesscase heeft opgeleverd met een sluitende exploitatieopzet. Het burgerinitiatief voldoet aan de voorwaarden die het college bij het aangaan van de overeenkomst met de stichting had gesteld. Een door het college ingeschakelde extern deskundige bevestigt dit oordeel. Op 11 oktober heeft het college zijn besluit toegelicht in een besloten raadsvergadering.

Toeristisch nachtverblijf
Door de samenwerkings- en huurovereenkomst te verlengen tot 22 februari 2022 geeft het college GOUDasfalt de gelegenheid om de volle vijf jaar te benutten waarvoor tijdelijk mag worden afgeweken van het bestemmingsplan dat voor het terrein geldt. Deze tijdelijke herbestemming stelt de stichting in staat om het terrein te exploiteren voor een combinatie van activiteiten: ondernemerschap, ambacht, creativiteit, recreatie, horeca, natuur, groen, sport en toeristisch nachtverblijf.

Levendige stadsoever
Binnen GOUDasfalt zijn circa 200 vrijwilligere medewerkers actief. Samen zorgen die ervoor dat het terrein opgeknapt wordt en zich ontwikkelt tot een levendige stadsoever vol initiatieven die de stad moeten verrijken. Bestuur en medewerkers zijn blij dat GOUDasfalt door kan. Zij willen het burgerinitiatief in de komende jaren succesvol houden en toekomstbestendig maken, zodat het ook na 2022 voortgezet kan worden.