Gouda op weg naar één Sociaal Team voor alle leeftijden

De gemeente en de partijen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)/Sociaal Team Jeugd hebben de intentie vastgelegd om met elkaar het CJG/Sociaal Team Jeugd door te ontwikkelen. Het CJG/Sociaal Team Jeugd is er voor jeugdigen tot 23 jaar. Op termijn gaat het samen met het Sociaal Team (volwassenen) zodat er een sociaal team komt voor inwoners van 0 tot 100 + .

In de ondertekende intentieverklaring hebben de samenwerkende partijen inhoudelijke uitgangspunten benoemd en afspraken gemaakt over werkwijze en toekomstige activiteiten.
CJG/Sociaal Team Jeugd
Het CJG/Sociaal Team Jeugd biedt sinds het begin dit jaar niet alleen ondersteuning bij opvoeding en opgroeien, maar ook ondersteuning en begeleiding aan jeugdigen en het gezin. Zij verzorgt namens de gemeente tevens de toegang tot jeugdhulp. Dit vloeit voort uit het overdragen van rijkstaken naar de gemeente. Het CJG/Sociaal Team Jeugd werkt gebiedsgericht in Gouda Noord, Oost en West.
Sociaal Team (volwassen)
Het Sociaal Team (volwassenen) werkt net als het CJG/Sociaal Team Jeugd ook gebiedsgericht in Gouda Noord, Oost en West. Bewoners kunnen bij het Sociaal Team terecht met problemen en vragen over werk, inkomsten, wonen, zorg, gezondheid, mantelzorg, dagbesteding, gezin en relatie.
Samenwerkende partijen in het CJG/Sociaal Team Jeugd
Naast de gemeente Gouda hebben de volgende organisaties de intentieverklaring ondertekend:
– Publieke zorg voor Jeugd (GGD Hollands Midden)
– Stichting Kwadraad
– Stichting MEE Plus
– STEK Jeugdhulp
– GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen
– JSO (Opvoedbureau)