‘Gouda Bouwt biedt jongeren levensbagage’

Voor jongeren van dertien tot 23 jaar die als begeleider deelnemen aan het Huttenbouwdorp Noorderhout, is deze week een nieuw jongerenprogramma gestart: Gouda Bouwt. Deze jongeren (onder anderen scholieren die hun maatschappelijke stage vervullen en trainees) krijgen trainingen van ervaren coaches uit Gouda en Rotterdam.

Gouda Bouwt is een gezamenlijk initiatief van Rotterdamse en Goudse organisaties: Fynder Zelfredzaamheid, Sport.Gouda, Buro Zeker & Vast, BSO Scouting en Huttenbouwdorp Noorderhout. “Met het succes en de groei van Huttenbouwdorp Noorderhout is bewust gekozen voor meer en extra professionele ondersteuning”, zegt Martin Pohlkamp van Huttendorp Noorderhout. “De veertig jongeren, trainees en stagescholieren zijn zo beter voorbereid op het meehelpen met het begeleiden van de ruim tweehonderd kinderen die jaarlijks deelnemen aan dit evenement.”

Ervaren coaches uit Gouda en Rotterdam gaan, voornamelijk op vrijwillige basis, in vijf sessies met praktische trainingen en activiteiten met de jongeren aan de slag. Gewerkt wordt aan survival tools, leren organiseren, communiceren, samenwerken en veiligheid.

Advertisements

‘Buurzame wijken in heel Gouda’
Johan Hoogendijk van Fynder: “Doel is kinderen, jeugd en jongeren extra levensbagage mee te geven en praktische zelfredzaamheidstools. En zo te werken aan ‘buurzame’ wijken in heel Gouda.”

De bedoeling is dat Gouda Bouwt niet beperkt blijft tot Noorderhout, maar dat volgend jaar ook de huttenbouwdorpen Kadebuurt, Kleurenpalet, Goudse Hout en een nieuw huttenbouwdorp erbij worden betrokken. Verder is het uitdrukkelijk de bedoeling dat Gouda Bouwt ook het hele jaar door trainingen gaat verzorgen in Rotterdam en Gouda.

Menno van der Laan van Zeker&Vast: “We werken al jarenlang met succes, bijvoorbeeld met een KinderCircus, in Rotterdamse wijken aan de motivatie van jongeren. Dat kan ook in Gouda.” Jaco Hodzelmans van Sport.Gouda vult aan: “Wat wij doen met Buurtsport kunnen we zo breder inzetten in de Goudse wijken: jongeren uit de wijk leren samen te spelen onder professionele begeleiding.”

Ruimte voor nieuwe jeugd- en jongerenprogramma’s
Martin Pohlkamp: “Gouda Bouwt is een bewuste, positieve keuze. Ontwikkelingen in de samenleving vragen om een gecombineerde aanpak van nieuwe burger- en vrijwilligersinitiatieven én bestaande professionele partijen. En na het wegvallen van Factor-G en Participe is er ook zeker ruimte voor nieuwe jeugd- en jongerenprogramma’s.” Het Huttenbouwdorp Noorderhout vindt plaats van maandag 15 tot en met donderdag 18 augustus.