GHZ ontvangt opnieuw keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Gouda – De ouderenorganisaties KBO-PCOB, NOOM en NVOG hebben het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend.  Het keurmerk wordt uitgereikt aan ziekenhuizen die hun zorg aanpassen aan de wensen en behoeften van senioren. Dit jaar zijn de eisen voor het toekennen van dit keurmerk opnieuw aangescherpt. 

Voor het GHZ is zorg voor senioren een belangrijk aandachtsgebied. Dit blijkt uit de hoge scores voor een aantal belangrijke onderdelen. Zo wordt bijvoorbeeld de afdeling Geriatrie (ouderengeneeskunde) altijd betrokken in een medebehandeling of consult van een oudere patiënt. Ook wordt op de polikliniek Geriatrie de consulttijd aangepast aan de patiënt.

Om senioren de beste zorg te bieden werken de geriaters intensief samen met andere specialisten in het ziekenhuis in uitgebreide multidisciplinaire teams. Oudere patiënten kunnen naast reguliere zorg ook in het GHZ terecht voor bijzondere zorg zoals een geheugenpoli voor anderstaligen en een geriatrisch oncologisch spreekuur.

Op de verpleegafdeling Geriatrie zijn veel extra voorzieningen zoals bewegingsapparaten en – activiteiten onder leiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut en een activiteitenprogramma in de huiskamer. Ook is er de mogelijkheid van rooming in voor mantelzorgers van oudere patiënten met een delier. Zij kunnen bij hun naasten op de kamer blijven slapen.

Op  www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl zijn alle criteria te vinden en een keuzewijzer voor patiënten.