Huren niet omlaag na verlaging ozb

Gouda – De lastenverlichting van 2 miljoen euro op de ozb die het Goudse college voor 2018 en verder in het vooruitzicht stelt, wordt door de woningbouwcorporaties niet direct in mindering gebracht op de huren.  Met een lastenverlichting van 2 miljoen euro betalen Gouwenaar s in 2018 gemiddeld 60 euro minder aan lokale belastingen. Daar komt een eenmalig een teruggave bij van teveel geïnde rioolbelasting van ongeveer 30 euro per huishouden.

Bron: AD