Gemeente Zuidplas wil zijn kantoor in Nieuwerkerk aan den IJssel

Op dinsdag 1 september j.l. heeft het college van Zuidplas de uitgangspunten vastgesteld voor de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke huisvesting. Op basis van deze uitgangspunten vraagt het college aan de gemeenteraad om de locatie Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel nader uit te werken in een voorontwerp voor de centrale huisvesting van gemeentelijke organisatie. Het voorstel staat ter besluitvorming geagendeerd voor de openbare gemeenteraadsvergadering op dinsdag 22 september 2015 aanstaande.

Inventarisatieronde
Het college heeft de balans opgemaakt na een periode van inventarisatie. Tijdens deze inventarisatie zijn meerdere opties bekeken en afgewogen, zoals de koop of huur van nevenlocatie De Saffier aan de Kleinpolderlaan 4, de locatie van het voormalig gemeentehuis Zevenhuizen of nieuwbouw. Al deze opties komen om technische en financiële redenen niet in aanmerking voor nadere uitwerking, concludeert het college.

Programma van Eisen en Voorontwerp
Het college komt dus tot het voorstel om de gemeentelijke organisatie op de locatie Raadhuisplein 1 te huisvesten en dit scenario nader uit te werken in een programma van eisen en een voorontwerp. Bij dit voorontwerp worden verschillende varianten voorgelegd inclusief financiële kaders en keuzemogelijkheden.

Advertisements

Contractgemeente
In het Collegeprogramma 2014 – 2018 heeft het college de ambitie opgenomen de omvang van de huisvesting van de gemeentelijke organisatie terug te brengen en te koppelen aan de organisatieontwikkeling richting een contractgemeente. Met als doel de organisatie op één locatie te huisvesten. Om hieraan uitvoering te geven is het college in 2014 een onderzoek gestart naar de mogelijke locaties voor het realiseren van centrale huisvesting.