Extra bedden voor groeiende groep dak- en thuislozen

Het Leger des Heils krijgt een aanvullende subsidie om tijdelijk zes dak- en thuislozen extra te kunnen opvangen en om hen te kunnen begeleiden bij verbetering van hun situatie.

Er is de laatste tijd meer vraag naar maatschappelijke opvang. “We zien dat de doelgroep is vergroot. Daar moeten we wel op regeren”, zegt wethouder Laura Werger (zorg en welzijn). “Er is een nieuwe doelgroep bijgekomen. Die van mensen die zijn gescheiden en schulden hebben. Het type thuislozen verandert. We willen deze mensen in beeld hebben en hen helpen weer zo snel mogelijk een woning en werk te vinden.”

Het college van Gouda trekt hier 51.268,00 euro extra voor uit. Dat geld wordt behalve aan uitbreiding van de beddencapaciteit van twaalf naar achttien, gebruikt voor begeleiding van deze mensen.

Advertisements