VVD-fractie stapt per direct uit de Goudse coalitie

De fractie van de Goudse VVD heeft vannacht besloten per direct uit de coalitie te stappen. De partij ziet geen constructieve samenwerking meer met de andere coalitiepartijen. Wethouder Laura Werger (VVD) blijft wel. De partij heeft niet het vertrouwen in haar opgezegd.

Aanleiding was de motie ‘instandhouding opvoedrelaties’ van 22 juni. De motie ging over de zorg van drie kinderen in pleeggezinnen. Die werd door enkele coalitiepartijen gesteund, terwijl wethouder Laura Werger vooraf al liet weten dat de motie in deze situatie onuitvoerbaar was, omdat de kinderen waarover het gaat niet meer in Gouda wonen. “We hebben met coalitiepartners afgesproken dat we moties niet zouden steunen, als die door de wethouder werd afgeraden, zoals in dit geval vanwege de onuitvoerbaarheid”, laat VVD-fractievoorzitter Ronald Voskuil weten. “Hierdoor zien we geen constructieve samenwerking meer met deze partijen voor de resterende periode.”

‘Ingrijpend besluit’
De fractie beseft dat dit voor Gouda een ingrijpend besluit is. ‘We betreuren dit’, zegt Verkuijl. ‘Maar bij een samenwerking horen ook omgangsregels. Dit is zo’n krachtig signaal naar onze wethouder van de andere partijen, dat we zo niet meer kunnen samenwerken.’

Advertisements

De partij benadrukt dat ze niet het vertrouwen in de wethouder opzeggen. “De VVD is van mening dat wethouder Laura Werger op uitstekende wijze haar portefeuille vorm en inhoud geeft, in het belang van de stad en met respect voor de verschillen tussen de coalitiepartners.”

Verbaasd
De coalitiepartners D66, PvdA, GoPo en GL zeggen verbaasd te zijn over deze onverwachte stap. Woordvoerder Thierry van Vugt: “Afgelopen twee jaar is het coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit!’, waaraan ook de VVD-fractie zich gecommitteerd heeft, met verve uitgevoerd. Op veel terreinen zijn de afgesproken doelen al gerealiseerd. Natuurlijk zijn er spanningen in een brede coalitie. Maar deze stap van de VVD-fractie is, zeker ook op dit moment, erg vergaand. In die zin komt het vertrek van de VVD-fractie als een verrassing.”

Gevolgen
De fracties van D66, PvdA, GoPo en GL beraden zich nu op de gevolgen van de ontstane situatie. Van Vugt: “Het is van het belang dat de stad bestuurd wordt. De onzekerheid die de VVD-fractie nu creëert, willen we zo snel mogelijk beëindigen in het belang van onze stad. Het dagelijks bestuur van de stad zal gewoon behartigd worden door het college; we gaan er vanuit dat de VVD-fractie verantwoordelijkheid neemt om komende periode de continuïteit op belangrijke zaken voor de stad te borgen.”

Ook het college gaat zich beraden op de ontstane situatie.