Expositie verdraagzaamheid

Verzetsmuseum Zuid-Holland verzorgt in samenwerking met partner Museum van Vrede en Geweldloosheid tot en met 27 april de tentoonstelling Loflied op Verdraagzaamheid. IN het kader van het Erasmusjaar wordt de waarde van verdraagzaamheid onder de aandacht gebracht. Voorts gaat de tentoonstelling in op vreedzame manieren en middelen om conflicten te beheersen. Voor scholen wordt de tentoonstelling interactief gemaakt.

Bron: AD