QuaWonen verlaagt huurprijzen

Corporatie QuaWonen heeft in overleg met gemeenten en huurdersoranisaties besloten de huur van een aantal huizen te verlagen als deze woning opnieuw worden verhuurd. Zo krijgt de corporatie meer goedkope woningen voor mensen met een inkomen tot huurtoeslaggrens. Ook hoopt de corporatie dat huurachterstanden worden voorkomen. QuaWonen zegt de huren van de sociale huurwoningen bewust laag te houden.

Bron: AD