AZC gesprekken nog in volle gang

De gesprekken tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de gemeente Gouda over een overeenkomst voor het AZC zijn nog altijd in volle gang. In de overeenkomst komen afspraken over de omvang, dagbesteding, zorg, onderwijs, leefbaarheid en veiligheid. Een concept wordt in de gemeenteraad besproken. Wanneer alles zou moeten worden gerealiseerd is nog niet bekend. Gouda krijgt in ieder geval een AZC voor 500 personen in de voormalige Prins Willemalexander-kazerne, dat in de tweede helft van 2017 open moet gaan.

Bron: AD