ErasmusMC zoekt mannen met prostaatkanker voor onderzoek

Vrijwel alle mannen sterven mét prostaatkanker, maar niet noodzakelijkerwijs áán prostaatkanker. Dat lot treft circa 10.000 mannen per jaar in Nederland, en is daarmee de grootste kanker onder mannen. Mensen met kanker proberen onder andere met voeding hun genezing en herstel te bespoedigen. Vaak weten ze niet goed wat ze het best kunnen eten. Samen met voedingskundigen en prostaatkankerpatiënten heeft Platform Patiënt en Voeding een voedingspatroon opgesteld. Onder leiding van ErasmusMC (afdeling Urologie) vindt vanaf september 2018 een onderzoek plaats om de effecten van het voedingspatroon vast te stellen.

In het voedingspatroon zitten diverse gewassen met plantinhoudsstoffen die mogelijk een bijdrage leveren aan de gezondheid van prostaatkankerpatiënten, en die geleverd kunnen worden door de tuinbouwsector. Geïnteresseerde mannen kunnen zich vanaf nu melden voor het onderzoek.

Het doel van de studie

In deze studie worden de effecten vergeleken van een ‘standaard’ dieet volgens de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum, met een dieet gebaseerd op een voedingspatroon afgestemd op prostaatkanker. Onderzocht wordt wat de effecten zijn op de kwaliteit van leven van deelnemers en op de waarden van zogeheten carotenoïden in het bloed. Deze carotenoïden geven een indicatie voor het niveau van groente-inname. Eén van de carotenoïden is lycopeen, een stof die in tomaten zit, en waarvan wordt aangenomen dat die een beschermende werking heeft bij prostaatkanker.

Eén derde van de deelnemers volgt het standaard dieet. De andere twee derde volgen het voedingspatroon bij prostaatkanker, en ontvangen ook recepten die daar bij passen. De helft van deze laatste groep ontvangt daarnaast ook nog versproducten thuis, en ontvangt eveneens een bescheiden vorm van coaching. De versproducten zijn door de tuinbouwsector speciaal ontwikkeld op hun hogere waarden van onder meer lycopeen.

Meedoen aan de studie

De studie is een zogeheten gerandomiseerde studie, wat inhoudt dat de deelnemers noch onderzoekers geen invloed hebben op de groep waarin een man wordt ingedeeld. De studie wordt momenteel voorbereid, zal in het najaar van 2018 starten, en duurt drie maanden. De pilot omvat drie meet- en coachmomenten van circa 1 tot 4 uur (afhankelijk van de onderzoeksgroep waarin een man wordt ingedeeld). Mannen met laag-risico prostaatkanker op een actief afwachtend beleid kunnen deelnemen.

Wie zijn bij het project betrokken?

De studie wordt geleid door het Erasmus MC (o.l.v. uroloog Prof. Dr. Chris Bangma), in samenwerking met TNO, Platform Patiënt en Voeding, Life Growth en tuindersorganisatie VERS+. Het project is geïnitieerd door Platform Patient en Voeding, dat ook het samenwerkingsverband leidt. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Gemeente Almere en MMV/Steunfonds Amnestie, en bijdragen in natura van de tuinders. Het onderzoek vindt verder plaats in het kader van de ontwikkeling van de Flevo Campus en het programma Almere 2.0, als opmaat naar de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Almere 2022.

Contact en meer informatie:

Onderzoeksleider en aanmelden voor deelname: Dr. Lionne Venderbos, Afdeling Urologie ErasmusMC: 06-5000 1668 l.venderbos@erasmusmc.nl

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
10-07-2018 15:56

Advertisements