Dringend verzoek: vul de parkeerenquête in!

parkeerkaart

De binnenstad van Gouda bevat zo’n 1.250 openbare parkeerplekken. Dat is nog geen 50% van de 2.800 huishoudens, en dus erg weinig. Van al die huishoudens hebben er maar 1.200 een parkeervergunning voor de binnenstad. Daarnaast zijn er nog 247 bedrijfsvergunningen (=parkeren overdag). Toch zijn er gelukkig (met name overdag) nog parkeerplekken beschikbaar voor bezoekers omdat niet iedereen zijn auto tegelijk in de binnenstad parkeert.

Om het onaantrekkelijk te maken voor bezoekers om binnen de singels te parkeren zijn de tarieven in de binnenstad hoog en kon men tot voor kort per keer maximaal voor 1 uur betalen. Met het mogelijk maken van betalen per mobiele app achteraf (i.p.v. vooraf betalen via de parkeerautomaat) is de maximale parkeertijd van 1 uur sinds 21 december vervallen.

Het Bewonersplatform wil nagaan of dit consequenties heeft voor de parkeerdruk in de binnenstad. Om dit te kunnen bepalen is er eerst een nulmeting nodig: Hoe is de parkeerdruk nu (nu de app nog niet volop gebruikt wordt)?

Daarom hebben wij een korte enquête gemaakt. Uw antwoorden op de 9 vragen geven ons inzicht in hoe het met de parkeerdruk nu gesteld is. Een herhaling van deze enquête eind dit jaar zal dan laten zien wat het effect van de invoering van mobiel betalen is.
Daarom doen wij een dringende oproep aan:
• alle binnenstad bewoners met een auto én
• alle mensen die wel eens in de binnenstad parkeren, om deze enquête in te vullen.

Klik hier om naar de enquête te gaan.