Do.24-03: Lezing van Em. prof. dr. Jan van Herwaarden in het Verzetsmuseum Zuid-Holland over Erasmus en diens visie op de Turken.

Em. prof. dr. Jan van Herwaarden geeft donderdag 24 maart 2016 in het Verzetsmuseum Zuid-Holland in Gouda een lezing over Erasmus en diens visie op de Turken.

In het kader van het Erasmusjaar nodig ik u hierbij uit voor een lezing in het Verzetsmuseum Zuid-Holland. Em. prof. dr. Jan van Herwaarden geeft een lezing over Erasmus en diens visie op de Turken. Deze lezing vindt plaats op donderdag 24 maart 2016 om 20.00 uur.

Erasmus en de Turk
Erasmus (1467-1536) heeft zich herhaaldelijk uitgelaten over de dreiging van de Turken en de wijze waarop Latijns-christelijk Europa zich daartegen moest wapenen. Dat begint met een enkele losse opmerking in 1495 en culmineert in de verhandeling Overweging over het beginnen van een oorlog tegen de Turken, die in 1530 is verschenen. Hoe tolerant was Erasmus eigenlijk? Erasmus roert van alles aan en ziet voor de christen als voornaamste taak de strijd tegen de Turk in zichzelf. Eenheid binnen de christelijke wereld is een eerste vereiste om het Turkse gevaar te keren, maar hoe ver verwijderd is die eenheid! Trouwens, was iemand als paus Julius II wel zoveel beter dan zijn Turkse opponent? Erasmus laat zich zelfs ontvallen dat niet de Turkse sultan, maar de paus de grootste pest voor de wereld is.
Prof. dr. Jan van Herwaarden (*1940) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen en promoveerde daar cum laude in 1978 op Opgelegde bedevaarten. Vanaf augustus 1971 is hij verbonden geweest aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij heeft zich vooral bezig gehouden met laat-middeleeuwse geloofsvoorstellingen in ruime zin, met accenten op in eerste instantie bedevaarten, in het bijzonder die naar Santiago de Compostela, en vervolgens sedert 1998 op Erasmus.
Zijn internationaal gesproken belangrijkste publicatie is Between Saint James and Erasmus (Boston-Leiden 2003). Ter gelegenheid van zijn afscheid verscheen Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen (Hilversum 2005). Tot zijn recentere publicaties behoren onder andere: ‘Erasmus en zijn vaderland’, in: Paul H.A.M. Abels (red.), Erasmus en Gouda (Tidinge 24; Gouda 2006) 139-160 en ‘Erasmus en verdraagzaamheid’, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 15 (2012) 114-121.
De inloop is vanaf 19.30 uur en de start is om 20.00 uur. Entree is € 2,50 en reserveren is verplicht. Dit kan via e-mail: info@verzetsmuseum-zh.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 0182-520385. Wij hopen u te mogen ontmoeten in Verzetsmuseum Zuid-Holland.