Do. 2-11: Die Goude vraagt aandacht voor Gebouwd erfgoed

Gouda – De Historische vereniging Die Goude organiseert op donderdag 2 november vanaf 20.00 uur in sociëteit Concordia, Westhaven 27 in Gouda, een discussieavond over Gebouwd erfgoed.

In maart 2018 zijn er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad en er zal een nieuw college van B&W worden gevormd. Die Goude wil de politieke partijen handvatten meegeven om de zorg voor het gebouwde erfgoed in de komende vier jaar doeltreffender en effectiever te maken.

Drie thema’s staan daarbij centraal: duurzaamheid, handhaving van de onderhoudsplicht en herbestemming van monumenten. Die Goude wil hieraan bijdragen door deskundigen over deze thema’s aan het woord te laten en met partijen in de raad goede wijzen van aanpak te bespreken.

Klimaatverandering dwingt ons onze huizen energie-efficiënter te maken en het waterbeheer aan te passen, wat direct te maken heeft met de vaak houten fundering van gebouwen. Verduurzaming geldt ook voor monumenten, die beperkingen kennen bij isolatie en zonnepanelen. Hoe kunnen eigenaren van monumenten met deze uitdaging omgaan en hoe kan de gemeente hen daarbij ondersteunen?
Eigenaren van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten krijgen te maken met nieuwe regels om hun pand te onderhouden en niet te verwaarlozen. Hoe kan dit gehandhaafd en gestimuleerd worden? Wat kan de gemeente hieraan bijdragen?

Historische gebouwen verliezen soms hun functie en vragen om een nieuwe bestemming. Wat is dan de ontwikkelingsruimte en wat moet absoluut bewaard blijven? Hoe dient de gemeente om te gaan met de verschillende belangen en hoe kan dat het beste georganiseerd worden?

Wilt u deelnemen? U bent van harte welkom. De werkgroep gebouwd erfgoed stelt het op prijs als u zich tevoren aanmeldt via een email naar die.goude@inter.nl.net.