Di.29-03: Week van de Zelfregie in Gouda

In de week van 29 maart t/m 1 april is het de week van de Zelfregie. Het thema van deze week is ” Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”. In iedere gemeente in de regio Midden-Holland organiseert de ZOG MH een inloopbijeenkomst Herstel & Participatie. Tijdens deze bijeenkomst kunt u informatie krijgen over bijv. herstelgroepen in uw gemeente, maatjesproject, spreekuur onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook kunt u in gesprek met ervaringsdeskundigen.
Op vrijdag 1 april is er een bijeenkomst in het Nelson Mandela Centrum van 09.30-11.30 uur, Bernadottelaan 79 te Gouda.
Koffie met wat lekkers staat voor u klaar!
Op woensdagavond 19.00 uur is er een mantelzorgavond op de Tielweg 3 in Gouda. Hier zal de documentaire “Vuile Was?” vertoond worden (over de impact van een naaste met psychische beperkingen). Op donderdag 31 maart is er een Daklozendag waar u ‘s middags welkom bent. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op www.zogmh.nl.