Di. 26-03: Thema-avond Immanuelkerk

Op DV dinsdag 26 maart a.s. organiseren wij een regionale thema-avond die gehouden zal worden in één van de zalen van de Immanuelkerk, Prinses Beatrixlaan 2 te Waddinxveen, aanvang 20.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur).

Op deze avond zal dr. H(enk) Post uit Veenendaal een lezing verzorgen over zijn boek: “Job; een geloofsheld strijdt om recht “ Thema: “God en het lijden”.

Met de relatie tussen God en het lijden hebben alle eeuwen door mensen geworsteld. Hoe kan een goede God mensen onschuldig laten lijden? Is God dan soms toch niet goed, of is Hij machteloos? Is God soms niet opgewassen tegen het kwaad? Wat heb je eigenlijk aan God?

In de Bijbel is Job de persoon die met dit soort vragen in zijn eigen leven te maken krijgt. Wat Job vooral pijn doet, is dat hij God niet begrijpt. Zijn lijden heeft hij toch niet verdiend? Is God wel rechtvaardig? Hij daagt God uit hem recht te doen.

Spannend is hoe Job wel met God een strijd voert om recht, God zelfs beschuldigt, maar God niet de rug toekeert. De vragen van Job zijn ook in onze tijd springlevend. Daardoor herkennen velen zich in hem. Tegelijk wordt het boek Job vaak als moeilijk ervaren.

Dr. Henk Post schreef er een eenvoudig meditatief boek over. In zijn lezing zal hij uitleggen wat er speelt in het Bijbelboek Job en hoe de strijd van Job eruit ziet.

Na de lezing van dr. Post kunt u vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp.

U bent allen van harte uitgenodigd.

Het bestuur van de Confessionele Vereniging, afd. Waddinxveen e.o.,
Rob te Grotenhuis, secretaris
e-mail: cv.waddinxveen@gmail.com

26-03-2019 09:00