Collecte kinderboerderij haalt ruim 4.500 euro op

Afgelopen week is de collecte gehouden voor de kinderboerderij. Dit jaar is het geld onder andere bestemd voor de herinrichting van de horecaruimte en nieuw meubilair. Voor de zomer werd de nieuwe keuken en verkoopruimte in gebruik genomen. Het komende jaar wordt de horecaruimte aangepakt. Dit is hard nodig, want mede dankzij de horeca kan de kinderboerderij extra inkomsten verwerven wat nodig is om deze mooie kinderboerderij te behouden voor iedereen. Dankzij de collectanten en alle gulle gevers is er een bedrag van € 4.512,15 opgehaald. Namens de kinderboerderij Bedankt! Heeft u de collectant gemist en wilt u toch een bijdrage geven dan kunt u uw bijdrage overmaken op:
Rekeningnummer: NL27 INGB 0004 3094 38 t.n.v. Stichting kinderboerderij De Goudse Hofsteden te Gouda.