Actieplan biedt extra’s voor werkzoekenden

De gemeenteraad van Zuidplas heeft gisteren het actieplan Op weg naar werk unaniem vastgesteld. Het actieplan is erop gericht om meer mensen uit de bijstand aan werk te helpen of op een andere manier te laten participeren in de samenleving.

“Uitgangspunt van Op weg naar werk is dat iedereen meedoet naar vermogen. Dat kan werk zijn, maar ook vrijwilligerswerk of het volgen van een cursus”, aldus wethouder Jan Willem Schuurman van Werk en Inkomen. Het actieplan is in lijn met de conclusies van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), dat deze week met een eindevaluatie kwam over de Participatiewet.

Extra uitstroom

Op dit moment zitten er 598 mensen in de bijstand. De doelstellingen vanuit het actieplan ‘Op weg naar werk’ zijn 15 mensen die extra uitstromen (van 75 naar 90); 90 mensen meer (van 135 naar 225), die een of meer extra stappen op de participatieladder maken en een daling van 2 procent (van 9% naar 7%) van werkloosheid onder jongeren tot 27 jaar.
Het actieplan Op weg naar werk stelt extra maatregelen voor om nog meer ondersteuning te bieden aan inwoners die in de bijstand zitten en graag weer aan de slag willen. “Het actieplan heet ‘Op weg naar werk’, waarbij werk het einddoel is, maar er zijn ook andere manieren om mensen hun kwaliteiten naar vermogen te laten inzetten en hun talenten verder te laten ontwikkelen.

Advertisements

Participeren

Het actieplan richt zich op verschillende doelgroepen. Het gaat onder meer om jongeren tot 27 jaar, die een leer- werktraject kunnen volgen, werkzoekenden, die al een poos werkloos thuis zitten en daardoor een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben, statushouders, die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen en inwoners met een psychische kwetsbaarheid. “We schrijven niemand af”, stelt Schuurman.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

28-11-2019 16:19