70 kinderen geholpen door Leergeld Waddinxveen

Waddinxveen – Je zult maar thuis moeten blijven als je klas op schoolkamp gaat. Dankzij Leergeld Waddinxveen konden vorig jaar zeventig kinderen uit bijna vijftig gezinnen mee op schoolreis, schoolkamp of excursie. Ook werden er vier fietsen en zeven computers verstrekt. Voor veertien gezinnen werd een ouderbijdrage betaald. Leergeld geeft geen geld aan ouders, maar verstrekt spullen en betaalt rechtstreeks aan de school. Deze cijfers komen uit het Jaarverslag over 2017 van de stichting Leergeld Waddinxveen.

Stichting Leergeld Waddinxveen is in 2016 gestart op verzoek van scholen, want zij zien dat sommige leerlingen niet kunnen meedoen aan activiteiten die op een school normaal zijn. In iedere klas zitten gemiddeld twee of drie kinderen die dit treft. Leergeld helpt leerlingen van 4 tot 18 jaar onder het motto: nu meedoen is straks meetellen. Scholen geven aan welke leerlingen hulp nodig hebben. Ouders kunnen zich ook aanmelden via de website leergeldwaddinxveen.nl. Leergeld helpt als vangnet en is ook een brug naar soms onbekende mogelijkheden, bijvoorbeeld die van gemeenten.

Leergeldformule

In het hele land zijn er plaatselijke stichtingen die werken volgens de ‘leergeldformule’. Die houdt in dat een coördinator de aanvragen toetst en dat daarna twee intermediairs naar het gezin toe gaan. Zij voeren gesprekken om te achterhalen wat echt nodig is. Soms is behalve concrete hulp aan kinderen ook steun vereist op ander gebied; dan wordt de weg gewezen, met respect voor privacy.

Advertisements
Financiële bijdragen

De hulp was mogelijk dankzij bijdragen van serviceclub Rotary, Rabo Foundation,
Nationaal Fonds Kinderhulp, Armoedefonds en de gemeente Waddinxveen. De aanvragen zijn in 2017 sterk toegenomen en die stijging zette begin dit jaar door. Daarom wordt gezocht naar meer fondsen, ook van particulieren. Giften zijn voor de belasting aftrekbaar; de stichting heeft de ANBI-status.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

13-04-2018 17:50