Zo.31-05: Vaar-wandel excursie

Staatsbosbeheer en familie de Goey organiseren op zondag 31 mei een vaar-wandel excursie met een fluisterboot in de polder Stein-Oukoop in Reeuwijk. De Groene Hart gids van Staatsbosbeheer vertelt over het eeuwenoude landschap en de nieuwe ontwikkelingen.

Ten zuiden van de Reeuwijkse plassen ligt een natuurgebied dat honderden jaren geleden een veenmoeras was en later is ontgonnen voor landbouw en veeteelt. De weilanden worden nu ingericht als foerageer-, rust- en broedgebied, en houtkades zijn toegankelijk voor wandelaars. Agrariërs zijn belangrijke natuurbeheerders en dat stelt eisen aan de bedrijfsvoering. Een nieuw te ontwikkelen boerderij krijgt een landschapsinrichting die geheel afgestemd is op de natuurwaarden die de polder eigen is.

De startplaats van deze tocht is Hoeve Stein aan de Oukoopsedijk 20 in Reeuwijk. Ontvangst is om 9:45 uur. De excursie begint om 10:00 uur met een korte uitleg over de bedrijfsvoering van Hoeve Stein. Na een wandeling gaat de vaartocht langs de Oukoopse molen naar de Prinsendijk waar de wandeling verder gaat. De excursie duurt ongeveer 3 uur. Deelnemers dienen zich vooraf aan te melden via www.groenehartcentrum.nl of via 06-23774925. De kosten zijn € 8,00 voor deelnemers vanaf 12 jaar en € 3,00 voor deelnemers tot 12 jaar inclusief consumpties.