Zo. 18-11: Kruispoortbijeenkomst over ‘voltooid leven’ in Schoonhoven

Op zondag 18 november vindt in de Remonstrantse kerk in Schoonhoven een Kruispoortbijeenkomst plaats over het actuele onderwerp ‘voltooid leven?’ Het onderwerp wordt ingeleid door twee sprekers die dit onderwerp zullen belichten, ieder vanuit zijn eigen achtergrond. Dr. Tjaard Barnard, remonstrants predikant in Rotterdam en dr. Edmond Walma, oud-huisarts in Schoonhoven zullen de verschillende invalshoeken bespreken en uiteraard is er daarna ruimte om met elkaar in discussie gaan.

De aanvang is om 14.00 uur. De entree bedraagt 5 euro p.p. inclusief koffie of thee. U hoeft niet vooraf te reserveren.

Het is een belangrijk onderwerp dat iedereen aangaat, gelovig of niet gelovig. Het is bovendien een onderwerp waar je ook in eigen omgeving mee geconfronteerd kunt worden. De Remonstranten willen het gesprek over voltooid leven in Nederland stimuleren, zonder op voorhand een standpunt in te nemen. Er is enerzijds de tendens om het leven zo veel mogelijk te verlengen – en de medische mogelijkheden daarvoor zijn er-, anderzijds is er het verlangen, de behoefte soms zelfs, om bij onvoldoende kwaliteit van leven dat leven te beëindigen.

Advertisements

Kunnen we het gebrek aan levenskwaliteit, zoals die door een ander ervaren wordt, beoordelen? Tot waar reikt de zelfbeschikking? In hoeverre zijn leven en dood maakbaar of regisseerbaar? Op deze en ongetwijfeld nog vele andere vragen hopen we in deze bijeenkomst tot een aanzet voor beantwoording te komen.

De inleiders

Dr. Edmond Walma is 30 jaar huisarts geweest in Schoonhoven. In zijn praktijk heeft hij regelmatig te maken gehad met euthanasie. Het betrof altijd ernstige lichamelijke ziektes met een onomkeerbaar beloop. ‘Voltooid leven’ an sich is nu (nog) geen wettelijke grondslag voor euthanasie. Zou dit moeten veranderen? Een nadeel van gedetailleerde wetgeving over euthanasie is dat er maatschappelijke normalisatie ontstaat. Patiënten kunnen gaan denken dat euthanasie normaal is en artsen kunnen druk voelen om, soms contre-coeur, mee te werken.

Dr. Tjaard Barnard is predikant bij de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Vanuit pastorale bewogenheid met mensen heeft hij eerder nagedacht en gepubliceerd over het onderwerp euthanasie. Is het huidige enthousiasme voor euthanasie wel zo wenselijk? Wat voor mensbeeld steekt daar achter? Met Joost Röselaers, toenmalig algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, schreef hij een artikel over dit onderwerp in NRC Handelsblad:

Kruispoortbijeenkomsten

Al vele jaren wordt er door de Remonstrantse Gemeente in haar kerkgebouw aan de Kruispoortstraat een reeks van lezingen, muziekuitvoeringen en andere presentaties georganiseerd – de Kruispoortbijeenkomsten. Daarin komen onderwerpen aan de orde op het kruispunt van actualiteit, cultuur, geloof en maatschappij, zij het op een andere wijze dan in de kerkdiensten gebruikelijk is.

Uw evenement ook op de nieuwssite GoudaFM en deGouda App?
Mail uw evenement naar redactie@degouda.nl

18-11-2018 09:00