Zo. 07-04: Burgerschap en samenleving

Vandaag vindt de open dag plaats in de Agnietenkapel in Gouda

Op zondag 7 april om 11.45 uur in de Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 te Gouda houdt Dr. Gertie Blaauwendraad een lezing met als onderwerp
Burgerschap en samenleving .

Dit is de laatste lezing over het thema ‘Gouda in 2043, na de grote omwenteling’. Het Agnietenconvent bestaat een kwart eeuw en vraagt zich in een serie lezingen af hoe de samenleving er over 25 jaar uit zou zien. En hebben we in de jaren daarvoor ingezien welke uitdagingen ons te wachten staan? De onderwerpen die we besproken hebben, de uitdagingen, ontlenen we aan het boek van Philipp Blom ‘Wat op het spel staat’ (2017 De Bezige Bij). Zie voor het gehele programma www.agnietenconvent.nl

Gertie Blauwendraad woont in Gouda, is onderzoeker en adviseur van Hobéon (advies bureau voor het onderwijs). Haar promotieonderzoek ‘Toch liever geen idioot’ , betrof het burgerschapsonderwijs . Burgerschap wordt daar vaak gekoppeld aan sociale vaardigheden (omgaan met elkaar, met bekende anderen) en veel minder aan politieke vaardigheden: leren om in relatie met onbekende anderen het algemeen belang van alle burgers centraal te stellen. Idioot (idios) stond in het Oude Griekenland voor burgers die geen maatschappelijke verantwoordelijkheid namen, zich van de gemeenschap afzonderden. Daar werden consequenties aan verbonden.
Wat is nu – met de uitdagingen die ons wachten – ons antwoord daarop?

07-04-2019 09:00