Zo. 01-12: Oecumenisch Initiatief Gouda

Het OIG houdt op zondag 1 december de maandelijkse viering in zaal De Berk. Iedereen is van harte welkom aan de Krugerlaan 79 in Gouda, aanvang 16.30 uur.

Het thema heet ‘Verbreek de ketenen’.
Naar aanleiding van de internationale herdenkingsdag op 2 dec. van de afschaffing van de slavernij.
Wij willen ons bezinnen op vormen van slavernij, zoals ze ook nu nog voorkomen,
maar ook op hoopgevende bevrijdingsbewegingen, zoals het
strijden tegen mensenhandel, seksuele uitbuiting, kinderarbeid enz.
We stellen onszelf ook de vraag: wat is onze rol en verantwoordelijkheid?

Bert Robben is de voorganger in deze viering.

Na afloop is er zoals gewoonlijk gelegenheid tot ontmoeting met een kopje koffie of thee.

01-12-2019