Za. 7-10: Excursie Trekvogels in de Hooge Boezem

Haastrecht – In de nazomer en vroege herfst verzamelen wegtrekkende vogels zich, om gezamenlijk de tocht naar hun overwinteringsgebieden in het zuiden te maken. In Europa zijn er twee trekroutes, een westelijke en een oostelijke. De westelijke trekroute loopt van ScandinaviĆ«, Nederland, Frankrijk, Spanje via de Straat van Gibraltar en Marokko naar de Afrikaanse landen onder de Sahara. Nederland is een trekvogelparadijs.

Veel vogelsoorten die in het hoge noorden broeden maken op hun tocht naar het zuiden een tussenstop in Nederland om bij te tanken in voedselrijke gebieden als de Waddenzee en de Zeeuwse delta. Ook in wat kleinere gebiedjes kunnen leuke waarnemingen van doortrekkende vogels gedaan worden. Zoals in de Hooge Boezem achter Haastrecht, waar deze excursie gehouden wordt. Naast doortrekkers zijn er ook vogels uit het noorden die hier overwinteren. Zoals veel eenden en ganzen waarvoor Nederland gunstige omstandigheden biedt (genoeg voedsel en open water). Sommige van deze wintergasten arriveren al in september.

De excursie Trekvogels in de Hooge Boezem vertrekt om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats van zwembad de Loete, Bredeweg 2 in Haastrecht. Excursieleider: Ton van Rossum. Gratis excursie. Aanmelden via info@ivn-ijsselengouwe.nl met vermelding van het aantal deelnemers.