Za. 7-10: Diaconale Impulsdag

Gouda – Deze dag is bedoeld om een nieuwe impuls te geven aan parochianen en andere belangstellenden die hun talenten in dienst stellen voor een ander en zo meebouwen aan een Netwerk van Liefde. Het gaat hierbij om Daden van Barmhartigheid: zieken bezoeken, eenzamen opbeuren, nabestaanden en armen bijstaan, vreemdelingen opvangen en contacten opbouwen in de eigen omgeving.

Programma zaterdag 7 oktober:
9.30 uur: Inloop en ontvangst met koffie en thee
10.00 uur: Welkom, inleiding door Leo Fijen, diverse interactieve werkvormen
12.00 uur: Lunch
13.00 uur: Vervolg programma
15.00 uur: Afsluiting
(zie voor het volledige programma www.sintjandd.nl)

Leo Fijen is bekend van RKK en KRO & NCRV. Hij heeft vele programma’s gemaakt en boeken geschreven rond kerk en geloof. Wij zijn verheugd dat hij naar ons toekomt. Een ieder die zich aangesproken voelt is van harte welkom in de Antoniuszaal naast de H. Josephkerk, Aalberseplein 2 in Gouda.