Za. 31-3: Dorcas Kledinginzameling

Gouda – In Gouda wordt op zaterdag 31 maart voor de tiende keer de jaarlijkse Dorcas Kledinginzameling gehouden. Men kant gebruikte kleding inleveren op de volgende vijf locaties:

• Westerkerk: 1e Potgieterstraat 37 in Gouda
• Vaste Burcht Kerk, Lekkenburg 148 in Gouda
• Zorgcentrum Irishof, Middenmolenplein 266 in Gouda
• Zorgcentrum Ronssehof, Ronsseweg 410 in Gouda
• Reakt (gebouw Kwadraad), Boelekade 1 (t.o. L’Etoile) in Gouda

De inzamelpunten zijn opengesteld van 10.00 tot 14.00 uur. Iedereen die kleding bij Dorcas brengt, kan ervan verzekerd zijn dat de kleding of de opbrengst ervan terechtkomt bij de allerarmsten. Een deel van de kleding gaat naar de mensen in de Dorcas-projecten. Dat betekent veel voor ze, want ze krijgen een deel van hun waardigheid terug. Het grootste deel van de kleding wordt verkocht. Met de opbrengst hiervan ondersteunt Dorcas inkomensprojecten in zowel Oost-Europa als Afrika.

Dorcas wil mensenlevens blijvend veranderen. Dat kan alleen als mensen leren in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Met het geld dat Dorcas uit de verkoop van de kleding ontvangt, krijgen deelnemers van de projecten trainingen en opleidingen, waardoor zij voortaan hun eigen inkomen kunnen verdienen.

Het gezin van Elvira uit Albanië kwam geld tekort om alle rekeningen te betalen. Ze was wanhopig. Via een project van Dorcas kreeg Elvira de kans om een opleiding tot naaister te volgen. Ze greep dit aanbod met beide handen aan. Inmiddels heeft ze haar certificaat behaald en werkt ze bij een lokale kleermaker. De problemen en uitdagingen in Elvira’s leven blijven, maar met haar vaste inkomen is zij in staat om de meeste problemen op te lossen. Haar leven is compleet veranderd en ze werkt nu zelf aan een hoopvolle toekomst.

Dorcas
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door de opdracht uit de Bijbel om te zorgen voor armen en onderdrukten, werkt Dorcas al 37 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Ook door het jaar heen kan men in Gouda kleding inleveren voor de allerarmsten. Men kan daarvoor naar het Dorcas depot Gouda. Elke vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur bij Fam. Boer, Provinciale weg West 65 in Gouda. Voor meer info kan men contact opnemen met Hélène Reparon; 0182-553 266 of 06-14 20 40 57.

Uw evenement ook op de lokale nieuwssite GoudaFM?
Mail uw evenement naar persbericht@goudafm.nl