Za.26-03: PaasNachtEvent in St. Jan

Op Stille zaterdag 26 maart van 21.30 tot 23.00 uur wordt in de St. Jan het PaasNachtEvent gehouden. Na enkele jaren try-out te hebben gedraaid is het concept nu klaar en wordt de stap naar buiten gedaan.

Kern ervan is het bibliodrama van figuranten die het lijden van Jezus Christus en zijn opstanding opnieuw vertellen versterkt met een setlist van eigentijdse muziek.

Centraal staat dit jaar Maria de moeder van Jezus die haar angst, hoop en wanhoop vertolkt. Zij gaat het gesprek aan met Thomas, de volgeling van Jezus die verstrikt raakt in het isolement van verdriet. Het thema van dit PaasNachtEvent ‘Hear Jerusalems bells riniging’ komt uit Viva la vida van Coldplay. Zowel christelijke als niet-christelijke liederen over het thema zetten de verhaallijn van de vertellingen kracht bij. Waar The Passion op tv eindigt gaat het PaasNachtEvent in Gouda verder met meer verdieping op inhoud en laten beleven van de geloofservaring van Jezus’ volgelingen.