Za.23-01: Goudse Scholen debatteren tijdens NK-finale over bombarderen ISIS

De Goudse Waarden en het Coornhert Gymnasium uit Gouda horen bij de dertig beste vo-scholen die zich hebben geplaatst voor de finale van het NK Debatteren voor Scholieren op zaterdag 23 januari. De dertig topscholen gaan op de Universiteit Utrecht verbaal strijden om de felbegeerde titel ‘Nederlands Kampioen’. De Universiteit Utrecht moedigt scholieren graag aan extra activiteiten te ontwikkelen naast hun schoolcarrière en is daarom gastheer voor dit NK voor scholieren.
Het NK Debatteren voor Scholieren is de grootste scholierencompetitie voor de bovenbouw havo/vwo en wordt sinds 1998 jaarlijks georganiseerd door het Nederlands Debat Instituut. “Door te debatteren ontwikkelen leerlingen vaardigheden die essentieel zijn voor de 21ste eeuw. Zelfvertrouwen, presenteren, mondelinge taalvaardigheid en kritische denkvaardigheid zijn kwaliteiten waar ze hun hele leven lang profijt van hebben’’, aldus voorzitter Roderik van Grieken.
Op zaterdag 23 januari verzamelen zich op Universiteit Utrecht 400 havo/vwo-scholieren om elkaar verbaal te lijf te gaan. Maanden is geoefend en gezweet om tot de debattop door te dringen. Na drie voorronden onder 124 scholen in Hilversum, zijn de dertig finalisten gedegen kanshebbers om de titel Nederlands Kampioen te veroveren. U bent van harte welkom om de finale bij te wonen.
Stellingen
De scholieren bereiden de stellingen van te voren voor, maar horen pas vlak voor het debat of zij voor- of tegenstander moeten zijn. Hierdoor leren zij zich verplaatsen in beide posities. Ook volgen ter plekke improvisatiestellingen: één improvisatiestelling zal op de finaledag door niemand minder dan bekend televisiemaker en debatliefhebber Jort Kelder worden aangekondigd.

De scholieren zullen o.a. over de volgende voorbereide stellingen het debat aangaan:
 Nederland moet deelnemen aan de bombardementen tegen ISIS in Syrië
 Arme landen moeten de basisscholing van allen verkiezen boven de universitaire scholing van enkelen
 De overheid moet religieuze instellingen, waar extremistisch gedachtegoed openlijk wordt gepredikt, sluiten

Programma
10:00 Opening door dagvoorzitter Donatello Piras, Nederlands Debat Instituut
10:15 – 11:40 Bekendmaking stelling + debatronde 1
12.25 – 13.55 Bekendmaking improvisatiestelling + debatronde 2
14.00 – 15:20 Bekendmaking stelling + debatronde 3
15.50 – 16.55 Bekendmaking improvisatiestelling + debatronde 4