Za.19-03: Morgenstondkerk schoont Gouda op

Op 19 maart vind de landelijke Opschoondag plaats. Ook in Gouda doen verschillende mensen of buurten mee aan deze actie om hun buurt te ontdoen van zwerfafval. Een bijzonder initiatief wordt genomen door de Pinkstergemeente Morgenstond, die als gehele kerk mee doet in het kader van de Veertigdagentijd voor Pasen. Traditioneel nemen christenen deze tijd in acht om in een periode van soberheid zich te richten op het gedachtengoed van Pasen: het lijden en sterven van Christus en zijn opstanding. De Morgenstondkerk heeft daarom, net als veel andere kerken, diverse gebeds- en themabijeenkomsten.

Daarnaast voert de kerk al een aantal jaar het predicaat “Groene Kerk”. Dit houdt in dat er jaarlijks een paar initiatieven ontplooid worden om bewuster met het milieu om te gaan. Dit jaar werd besloten om aan te haken bij de landelijke opschoondag. Deze wordt weliswaar op zaterdag gehouden, maar het was mogelijk met Cyclus en de gemeente te regelen dat dit op zondag kon gebeuren. De kerkdienst wordt verkort en alle gemeenteleden die goed ter been zijn worden uitgenodigd om de buurt netjes te maken. De focus zal liggen op de omgeving van de Lage Gouwe, waar de kerk gevestigd is, het naastliggende deel van Korte Akkeren en de wijk richting het station.

“Opschonen past mooi bij het toewerken naar Pasen”, aldus een woordvoerder van de kerk. “Toewerkend naar het Pasen verwijderden de Joden vanouds alles waar gist in zat uit hun huis. Kinderen zochten naar kruimeltjes onder de meubels die hun ouders daar verstopt hadden. De gedachte was – en is – dat alles wat onrein is verwijderd wordt, om klaar te zijn voor het feest. Zo is het mooi om te laten zien dat wij de samenleving willen dienen door een stukje van de stad van het zwerfvuil te ontdoen.”.

Advertisements