Ma.21-03: GESCHIEDENIS VAN DE SURFPLAS IN BEELD

Op 21 maart a.s. organiseert Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk een bijzondere avond voor haar donateurs én voor ieder die interesse heeft in de geschiedenis van het Reeuwijkse land. Het onderwerp van de avond is
“De Surfplas, van dijkdoorbraak en watersnood tot zandwinning en recreatieplas”.
De officiële naam van de Surfplas is Broekvelden-Vettenbroek, maar niet ieder kent deze naam. Het is dit voorjaar precies 90 jaar geleden dat de voormalige droogmakerij Broekvelden-Vettenbroek getroffen werd door een grote watersnood. Dit feit vormt, samen met de geschiedenis van de zandwinning, een belangrijk onderdeel van de presentatie. Ook wordt stilgestaan bij de zeer oude geschiedenis van deze polder als schuilplek voor waterwild.
Dit “broekveld” oftewel “wetland” werd in de Middeleeuwen in cultuur gebracht door boeren, maar heeft sindsdien vele veranderingen ondergaan. En zoals bekend is de huidige diepe zandwinningsplas het sluitstuk van deze eeuwenlange transformatie.
De lezing is het resultaat van een samenwerking tussen het Streekmuseum Reeuwijk en Watersnip wetland-informatiecentrum. Nel van der Bas van het Streekmuseum en John van Gemeren van Watersnip doken samen de geschiedenis in. Zij raadpleegden het archief van het streekmuseum en selecteerden foto’s, krantenknipsels, oude kaarten en getuigenverslagen. Aan de hand van zo’n 90 foto’s, vanaf 1926, laten ze u de geschiedenis van de polders Broekvelden-Vettenbroek én zijn bewoners meebeleven. Tijdens de lezing zal ook een oud-bewoner vertellen over het boerenleven in “de polder”. Al met al belooft het een boeiende avond te worden.
De Stichting Streekmuseum Reeuwijk wil dan ook graag andere belangstellenden welkom heten en laten genieten van de geschiedenis van de Surfplas. Dit is tevens een kans voor ieder om in contact te komen met deze enthousiaste organisatie en met de deskundige vrijwilligers die zich inzetten voor het bewaren van het Reeuwijkse en Bodegraafse cultuurgoed.
Entree donateurs gratis. Belangstellenden betalen € 4,- inclusief een consumptie. Het is ook mogelijk om op deze avond donateur te worden. Voor 2016 betaalt u dan de helft van de normale prijs € 10.
U bent van harte welkom op maandagavond 21 maart om 20.00 uur in verenigingsgebouw De Brug, Dunantlaan 1 , 2811 CA Reeuwijk. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en bieden wij u een kop koffie of thee aan.
Meer informatie over het museum vindt u op www.streekmuseumreeuwijk.nl