Za.14-03: Gruttoexcursie Voorofsche polder

De Voorofsche polder bij Waddinxveen is een natuurgebied dat beheerd wordt door het Zuid Hollands Landschap. De polder van 31 ha is een verzamelgebied voor weidevogels die in Afrika  overwinterd hebben. Vanaf de kade aan de westzijde hebben we een goed gezicht op de rustende en foeragerende grutto’s, tureluurs, scholeksters, eenden en ganzen.

Start excursie: Wilgenlaan bij het Gouwebos (2741 AA Waddinxveen) om 10.00 uur. De excursie duurt tot ongeveer 12.00 uur.

Excursieleider: Ton van Rossum

Advertisements

Aan de excursie zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden vóór 10 maart via:  http://ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe/activiteiten