Za. 04-05: Herdenking in Gouda

Op zaterdag 4 mei a.s. worden ook in Gouda de Nederlandse slachtoffers – burgers en militairen – herdacht die in het Koninkrijk of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De burgemeester van Gouda, mevrouw M. Salet, nodigt daarom alle inwoners van Gouda uit, jong en oud, om voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheid op de Markt, mee te lopen in een van de drie Stille tochten. Uit respect voor alle slachtoffers verzoekt de burgemeester op die dag vanaf 18.00 uur de Nederlandse vlag van uw woonhuis tot zonsondergang (21.11 uur) halfstok te (laten) hangen.

Stille tochten en bloemleggingen

  1. Stille tocht vanaf de oude begraafplaats aan de Vorstmanstraat
    Het formeren van de Stille tocht vangt aan om 18.55 uur bij de hoofdingang van de begraafplaats. Een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda informeert de aanwezigen en legt aansluitend een bloemstuk op de door de Oorlogsgravenstichting erkende graven van W. v. Maastrigt, van B. Lens en van A. de Rijke. Ook hun nabestaanden en andere belangstellenden krijgen de gelegenheid om bloemen te leggen.

Om 19.15 uur vertrekt deze Stille tocht richting de Markt (Vorstmanstraat, Kerkhoflaan, Buurtje, Nieuwe Veerstal, Oosthaven, Molenwerf, Jeruzalemstraat).

Advertisements

Bij het Metaheerhuis (Oosthaven 31) sluiten om 19.30 uur de deelnemers aan de plechtige herdenking van de Joodse Gemeenschap aan deze Stille tocht aan.

Deze Stille tocht gaat dan richting het Joodse Poortje in het Raoul Wallenbergplantsoen. Hier zal een afvaardiging van de Stichting Gouds Metaheerhuis als eerste een bloemstuk leggen uit naam van Mevrouw S.R. Meijer – Teixeira de Mattos, de directrice van het vroegere Joodse bejaardentehuis in Gouda. Aansluitend zal een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda een krans leggen. Scholieren sluiten hier ook aan en de Stille tocht gaat richting de Lange Tiendeweg. Op de hoek van de Lange Tiendeweg/Zeugstraat/Jeruzalemstraat voegt deze Stille tocht om 19.45 uur samen met de Stille tocht vanaf de Begraafplaats IJsselhof.

 

  1. Stille tocht vanaf de begraafplaats IJsselhof aan de Goejanverwelledijk

De Stille tocht wordt daar geformeerd om 19.10 uur bij de hoofdingang van de begraafplaats. Een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda geeft informatie en legt een bloemstuk op de door de Oorlogsgravenstichting erkende graven van F.J.A. van Eijk en G. Zuidam. Aan de deelnemers aan deze Stille tocht wordt tevens gelegenheid geboden desgewenst bloemen te leggen op deze graven.

Om 19.15 uur vertrekt de Stille tocht richting de Markt (Goejanverwelledijk, IJssellaan, Karnemelksloot, Lange Tiendeweg). Op de hoek van de Jeruzalemstraat/Zeugstraat/Lange Tiendeweg sluit deze Stille tocht aan bij de Stille tocht, komende uit de Jeruzalemstraat. Vanaf dit punt vertrekken de beide Stille tochten om 19.45 uur naar de Markt.

 

  1. Stille tocht vanaf de R.K. begraafplaats aan de Graaf Florisweg

Deze Stille tocht wordt op de begraafplaats geformeerd om 19.00 uur. Een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda informeert de aanwezigen en legt een bloemstuk op de door de Oorlogsgravenstichting erkende graven van A. de Korte en J. Snoeij. Aan hun nabestaanden en andere belangstellenden wordt gelegenheid geboden tot het leggen van bloemen.

Om 19.15 uur vertrekt de Stille tocht richting de Markt (Graaf Florisweg, Albert Plesmanplein, Burgemeester Jamessingel). Bij het Huis van de Stad legt een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda een bloemstuk bij het herdenkingsmonument van T. Pille.

De Stille tocht gaat vanaf de Burgemeester Jamessingel richting Spoorstraat, Kleiwegplein, Kleiweg via de Hoogstraat richting de Markt. De drie Stille tochten, waarbij iedereen zich kan aansluiten, zullen rond 19.50 uur aankomen op de Markt.

Herdenkingsplechtigheid op de Markt.
Om 18.00 uur hangen leden van Scouting Die Kantanky’s de Nederlandse vlag halfstok op de Ster van de Markt en bij het Herdenkingsmonument. Vanaf dat tijdstip hangen van alle openbare gebouwen en objecten w.o. De Waag de Nederlandse vlag halfstok tot zonsondergang (21.11 uur).

Tijdens het luiden van de klok van de toren van de St. Janskerk (19.45-19.50 uur) arriveren de Stille tochten op de Markt.

Peter van Eijk, bestuurslid van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda, verwelkomt de aanwezigen om 19.50 uur en doet mededelingen over het programma. Van 19.54 tot 19.57 uur zal het voor deze herdenkingsplechtigheid samengestelde orkest, bestaande uit leden van Gouda’s Harmonie De Pionier, het Gouds Symfonie Orkest en leerlingen van Cultuurhuis Garenspinnerij, onder leiding van Maaike Gerlsma, passende muziek ten gehore brengen.

Om 19.58.30 uur zal de heer J.P. Smeman, trompettist, met het ten gehore brengen van het Taptoesignaal, de twee minuten stilte inluiden, zodat exact om 20.00 uur de twee minuten stilte in acht worden genomen.

De trompettist zal om 20.02 uur het einde van de twee minuten stilte aankondigen.

Na het verbreken van de stilte zullen onder begeleiding van het orkest gezamenlijk de twee coupletten van het Wilhelmus worden gezongen.

De declamatie wordt dit jaar verzorgd door Benjamin Karman, leerling van het Coornhert Gymnasium, vijfde leerjaar, met het gedicht “Tot De Doden” uit het werk van Ed Hoornik (1910-1970)

Aansluitend zal de voorzitter van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda, Jan C. van Ingen, een korte uiteenzetting geven over de betekenis van het herdenken van slachtoffers.

Vervolgens zullen 3 kransen worden gelegd namens de Goudse bevolking, uit respect voor de leden van het Voormalig Verzet en namens alle veteranen.

Tijdens de officiële kranslegging en het defilé zal het orkest passende werken ten gehore brengen.

Na de kranslegging zullen de kinderburgemeester, kinderwethouders en aanwezige kinderen als eersten een bloem leggen bij het Herdenkingsmonument. Aansluitend opent de burgemeester met de aanwezige veteranen het defilé.

Iedereen die dat wil, kan een bloem of bloemstuk leggen.
Voor iedereen bestaat de gelegenheid om tijdens het defilé bloemen en bloemstukken neer te leggen bij het Herdenkingsmonument, dat geflankeerd wordt door twee Erewachten in de traditionele uitrusting van de Binnenlandse Strijdkrachten. Op deze wijze wordt ruimschoots gelegenheid geboden zijn of haar gevoelens van dankbaarheid voor de verworven vrijheid tot uiting te brengen. Bloemen of bloemstukken kunnen op 4 mei tussen 11.00 en 14.00 uur bij de beheerder van het Stadhuis op de Markt worden afgegeven of bezorgd. Deze worden in de avonduren ten behoeve van de bloemlegging door de betreffende organisaties en individuen gereed gelegd.

Veteranen
Het stichtingsbestuur nodigt alle veteranen in Gouda uit om deel te nemen aan de Stille tocht vanaf de R.K. Begraafplaats aan de Graaf Florisweg. Zij worden verzocht vooraf contact op te nemen met de heer Richard Marchand (06 – 51717955).

Parkeren mindervaliden op de Markt op 4 mei a.s.
Bent u slecht ter been en komt u met de auto? Dan is er beperkte parkeermogelijkheid op de Markt. Parkeren kan alleen als u zich van tevoren aanmeldt met het kentekennummer van uw auto bij Arie Anker, e-mail arie.anker@gouda.nl of telefonisch 06-43385104.

Bijeenkomsten ter gelegenheid van de herdenking op 4 mei.

 

Stichting Tsedaka

De Stichting Tsedaka organiseert op zaterdag 4 mei om 18.15 uur een herdenkingsbijeenkomst voor de Joodse Gouwenaars die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. De inleiding wordt verzorgd door de heer Ralf Oudgenoeg. Daarna zal iemand vertellen over haar opa die op 38-jarige leeftijd is vermoord in Mauthausen en over de zware weg van haar vader in en na de oorlog. De bijeenkomst met passende muziek is in de voormalige synagoge aan de Turfmarkt 23, nu de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente. Witte rozen worden uitgedeeld en gelegd bij de Plaquette, ontworpen door Ralf Prins, die aangebracht is aan een van de toegangsdeuren van het gebouw. Voor de deelname aan de Stille tocht sluiten de aanwezigen van deze herdenking zich aan bij het Gouds Metaheerhuis aan de Oosthaven.

 

Stichting Gouds Metaheerhuis

Op zaterdag 4 mei om 19.10 uur, is er een korte plechtigheid bij het Metaheerhuis (achter gebouw De Haven, Oosthaven 31). Het Metaheerhuis is ingericht als gedenkplaats voor alle Joodse inwoners van Gouda die tijdens de bezettingsjaren om het leven zijn gebracht. De namenlijst bevat nu 388 namen van Goudse inwoners die vermoord zijn door de nazi’s. Er worden 2 maal 12 namen van deze lijst gelezen, gevolgd door het zeggen van kaddisj, de heiliging van Gods Naam.

Na de plechtigheid in het Metaheerhuis is er gelegenheid deel te nemen aan de Stille tocht, die dan richting de Markt gaat. Bij het Joodse Poortje, het monument aan de Jeruzalemstraat, zal door het bestuur van de Stichting Gouds Metaheerhuis een bloemstuk worden gelegd dat is betaald uit een legaat van wijlen mevrouw Meijer-Teixeira de Mattos, de laatste directrice van het vroegere Joodse bejaardentehuis in Gouda.

Theatervoorstelling op 4 mei 2019

In Kleintheater Zwaan aan het Zwaansgat 15 (nabij de Peperstraat en het Raam) in Gouda zal op 4 mei 2019 om 21.00 uur een eenakter worden gespeeld over het thema: “Wanneer ben je FOUT en wanneer niet?” Het theater beschikt over 25 plaatsen zodat reservering gewenst is via de e-mail: peterjan.eckstein@gmail.com of telefoon: (06-51248711).

Activiteiten op 5 mei
Het stichtingsbestuur maakt bekend dat in nauw overleg met en instemming van de burgemeester van Gouda, in navolging van andere gemeenten, besloten is de activiteiten op 5 mei voortaan om de vijf jaren te organiseren, samen met de organisaties van veteranen in Gouda. Die gezamenlijke organisatie zal plaatsvinden ten behoeve van de viering van de Bevrijding op 5 mei 2020 tevens Goudse Veteranendag 2020.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie. Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de voorzitter van het stichtingsbestuur, de heer mr. J.C. van Ingen (vaningen.jc@gmail.com) en bij de secretaris van het stichtingsbestuur de heer P.J.J. Streng (PietStreng53@outlook.com).

04-05-2019 09:00