Za.03-09: Hooidag op de Heemtuin

Op zaterdag 3 september 2016 is weer de jaarlijkse hooidag op de Heemtuin in de Goudse Hout.
De weitjes zijn gemaaid en dat betekent dat het maaisel met menskracht moet worden afgevoerd om verschraling van de bodem te bereiken. Alle hulp is welkom. Zowel jong als oud(er) kan hierbij meehelpen.
Er wordt om 10.00 uur begonnen en de Heemtuin zorgt voor materiaal en de inwendige mens.
Stevig schoeisel is aan te bevelen.
Meer in fo zie : www.heemtuingoudsehout.nl