Za.01-11: Halfjaarlijkse Groene Hart Beraad

Op zaterdag 1 november organiseert de Stichting Groene Hart weer haar halfjaarlijkse Groene Hart Beraad. Een belangrijk agendapunt is de nieuwe
kwaliteitsatlas, waarop de plannen van o.m. provincies en gemeenten staan te lezen. Verder is er veel aandacht voor de actualiteit, zoals de gasboringen in
Haastrecht, de windmolens in Vianen en vliegtuigoverlast in Woerden, Gouda en Bodegraven.

Het onderwerp windmolens wordt ingeleid door de nieuwe directeur van de Stichting Sjoerd Veerman.

Programma
Er is gekozen voor vier actuele thema’s, die spelen in het Groene Hart. Elk thema zal kort worden ingeleid:

Advertisements

Jaap Verhagen (Haastrecht-Vlist gasvrij): Uw gasvrije Groene Hart!
Moet boren naar olie en gas in ons veenweidegebied worden toegestaan?

Sjoerd Veerman (directeur Stichting Groene Hart): Windmolens op de tocht?
Windmolens in het Groene Hart: een noodzakelijk kwaad, of verspilde energie?

Frank Goppel (restauratie-architect in Gouda): De stilte rond Schiphol…
Het aantal klachten over geluidsoverlast neemt toe, maar de politiek hult zich in stilzwijgen: een
gevoelig dossier?

Bernt Feis (projectdirecteur Stg Groene Hart): Van Monitorkaart naar Kwaliteitsatlas.
Waarom werkt de Stichting samen met de Stuurgroep Groene Hart aan een nieuwe Kwaliteitsatlas
voor het Groene Hart?

Discussieleider: Theo Vogelzang, bestuurslid Stg. Groene Hart.

Plaats en tijd: Verzetsmuseum Gouda, 10.00-12.30 uur. Aanmelden kan via contact@groenehart.info.