WW-uitkeringen dalen weer in Midden-Holland

Na de stijging van het aantal WW-uitkeringen in juli laat augustus weer een daling zien. De WW daalt met 0,8% in de arbeidsmarktregio Midden-Holland. Landelijk is de daling minder sterk met 0,2%. Krapte op de regionale arbeidsmarkt is er onder programmeurs, systeemanalisten, verplegenden en doktersassistenten.

In Midden-Holland werden in augustus 3.845 WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn 32 uitkeringen minder dan in juli. Met uitzondering van Waddinxveen daalt in alle gemeenten binnen de regio het aantal WW-uitkeringen. Ten opzichte van een jaar eerder dalen de WW-uitkeringen in Midden-Holland met 1,6%.

Gunstige regionale WW-percentages
In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind augustus uit op 419.571. Dat is 4,7% van de beroepsbevolking en is hoger dan in Midden-Holland waar 3,9% van de beroepsbevolking een WW-uitkering heeft. In alle gemeenten in de regio is dit percentage gunstiger dan het landelijke.
Minder ruime arbeidsmarkt in Midden-Holland

Advertisements

Het ingezette economisch herstel leidt ertoe dat bij werkgevers meer vacatures beschikbaar komen. Hierdoor verbetert de verhouding tussen openstaande vacatures en beschikbare kortdurend werkzoekenden. Kortom: het perspectief van de werkzoekenden verbetert.

In Midden-Holland staan in het tweede kwartaal van 2015 relatief veel vacatures open voor:

– programmeurs, systeemanalisten, verplegenden en doktersassistenten .

Werkgevers moeten meer moeite doen om deze vacatures te kunnen vervullen.