Beperkte hinder werkzaamheden A12 Moordrechtboog

De komende maanden bouwt de provincie Zuid-Holland een doorgang onder de A12 om aan te kunnen sluiten op de nieuw aan te leggen Moordrechtboog. Hiervoor is het nodig om de A12 tussen Den Haag en Utrecht de komende drie maanden tussen Zevenhuizen (afrit 9) en knooppunt Gouwe (vice versa) om te leggen. Weggebruikers merken dit aan een tijdelijke ‘slinger’ in de weg op dit stuk van de A12.

Werkzaamheden
In de weekend van 25-28 september zijn overdag twee rijstroken en ‘s nachts één rijstrook beschikbaar. Gedurende het gehele weekend geldt een lagere maximumsnelheid. Om hinder tijdens de bouwwerkzaamheden zo veel mogelijk te beperken, maken de weggebruikers vanaf 21 september tot en met medio december gebruik van een tijdelijk stuk snelweg. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer duren. De snelheid blijft tijdens de werkzaamheden 100 km/h. De spitsstrook blijft ook op de tijdelijk verplaatste A12 in gebruik.
In de periode januari tot en met april 2016 rijden de weggebruikers over een ander tijdelijk stuk snelweg op dit traject.

A12 Parallelstructuur
De komende jaren breidt de provincie Zuid-Holland het wegennetwerk rond Gouda uit. Onder de naam ‘Parallelstructuur A12’ komen er eind 2016 twee nieuwe wegen bij: de Extra Gouwekruising en de Moordrechtboog. De nieuwe provinciale wegen ontlasten de A12 bij het Gouweaquaduct en zorgen voor voldoende capaciteit op dit traject. De Extra Gouwekruising vormt een veilig en aantrekkelijk alternatief voor weggebruikers die vanuit Gouda richting Den Haag willen. In de huidige situatie moet de weggebruiker twee rijbanen kruisen ten hoogte van het Gouweaquaduct.

Advertisements