Woonpartners houdt huurverhoging gelijk aan inflatie

Woonpartners Midden-Holland hanteert een gemiddelde huurstijging van 0,6 procent. Dat is een verhoging die overeenkomt met de inflatie. Dit besluit is genomen na overleg met de huurderskoepel Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden (HRHM).

De huurverhoging is volgens Woonpartners nodig omdat de kosten stijgen. Niet alleen huurders merken dit, ook Woonpartners heeft daarmee te maken. Door de inflatiekosten is bijvoorbeeld het onderhoud van de woningen ook duurder. Om de kosten voor de huurders zo laag mogelijk te houden zodat de huren betaalbaar en bereikbaar blijven, is dit jaar gekozen voor een gematigde huurverhoging. De nieuwe huurprijs gaat in op 1 juli 2016 en geldt tot en met 30 juni 2017.

‘Huurprijs moet worden bepaald door de kwaliteit’
De minister heeft voor de huurverhoging 2016 ruimte geboden de huren voor huishoudens met een inkomen beneden 34.678 euro (over 2014) met maximaal 2,1 procent te verhogen. Huishoudens met een hoger inkomen zouden een hogere huurverhoging mogen krijgen. “Woonpartners benut ook dit jaar de mogelijkheid van een extra verhoging op grond van inkomen niet. Hoewel het niet onredelijk is om van huurders met een hoger inkomen een meer marktconforme prijs te vragen, is het de vraag of dit langs deze weg bereikt moet worden,“aldus René Mascini, directeur-bestuurder. “Wij vinden dat de huurprijs van een woning voornamelijk bepaald wordt door de kwaliteit. En denken dat de verhouding prijs/kwaliteit van een woning meer tot een evenwichtige woningmarkt leidt dan sturen op inkomen.”

Advertisements