Woningbouwvereniging Reeuwijk krijgt vanaf 1 januari 2021 ondersteuning van Mozaïek Wonen

Reeuwijk – Mozaïek Wonen gaat vanaf 1 januari 2021 Woningbouwvereniging Reeuwijk ondersteunen in de bedrijfsvoering en dienstverlening. Op 8 december is de overeenkomst tot ondersteuning ondertekend door Vincent van Luit, directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging Reeuwijk en Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen. De ondertekening vond plaats in zalencentrum De Brug in Reeuwijk.

Het belang
Woningbouwvereniging Reeuwijk, lokaal sterk geworteld in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, blijft een zelfstandige woningcorporatie. Met de ondersteuning versterkt ze de personele continuïteit in de dienstverlening en de kwaliteit in de bedrijfsvoering. Vincent van Luit: “Met deze overeenkomst hebben wij, gezien onze kleine personele bezetting, goede afspraken kunnen maken voor de personele continuïteit. Omdat van een kleine woningcorporatie in allerlei wetten en regels hetzelfde wordt gevraagd als van een grote corporatie, bieden de gemaakte afspraken ook daarin ondersteuning.”

Bundelen van kennis
Het betreft onder andere de communicatie, ICT, het onderhoud, de vernieuwings- en uitbreidingsplannen van het woningbezit en de administratieve zaken. Door de bundeling van kennis en ervaring biedt de ondersteuning vele voordelen. Ron de Haas: “Wij zijn een middelgrote organisatie met veel kennis en ervaring in huis. Als hier door corporaties in ons werkgebied een beroep op wordt gedaan, dan gaan we daarover uiteraard in gesprek. We dragen graag bij aan de volkshuisvestelijke opgaven die er liggen in onze regio.”

Advertisements

Geen verandering voor huurders
Voor de huurders en woningzoekenden verandert er niets. Ook de huidige rol en positie van de Huurdersvereniging Reeuwijk blijft ongewijzigd. De medewerkers blijven de huurders ondersteunen op het gebied van huur- en technische zaken en het kantoor blijft gevestigd in Reeuwijk. “De zelfstandigheid van Woningbouwvereniging Reeuwijk, zowel financieel als in beleidskeuzes, inclusief de lokale dienstverlening met de voor de huurders bekende mensen blijft bestaan.” Aldus Vincent.

Huidige situatie
Mozaïek Wonen verhuurt ongeveer 10.000 woningen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht. Woningbouwvereniging Reeuwijk bezit circa 1.100 woningen in Reeuwijk, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Beide woningcorporaties zijn werkzaam in dezelfde woningmarktregio Midden-Holland en daarbinnen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

08-12-2020 16:45