Er komen veel woningen in de Spoorzone maar wel met de snelheid van een locomotief in plaats van een TGV

Impressie van het plan

Gouda – Eind 2018 deed wethouder Rogier Tetteroo enthousiast zijn verhaal over de ontwikkeling van de Spoorzone met als resultaat 1000 te bouwen woningen. Daarover werden afspraken gemaakt met de Provincie Zuid-Holland om zodoende dit aantal woningen voor 2025 te realiseren. Begin 2019 had Tetteroo nog goede hoop dat al binnen een jaar ergens in de Spoorzone de eerste paal de grond in zou gaan. Hoe weerbarstig is de werkelijkheid. Het traject van ontwikkeling tot de start van de bouw is ongelooflijk stroperig. Daar kunnen wethouders als Tetteroo en zijn collega’s in het land nauwelijks wat aan doen. Nederland heeft zich, soms samen met Europa, volledig vastgelegd in een brei van regels en wetgeving.
De woningnood is hoog, ook in Gouda en dus is veel woningen bouwen de enige optie. Om versnelling in het ontwikkelingsproces aan te brengen had de Provincie zelfs tijdelijk een gespecialiseerde “vliegende brigade” gestationeerd waardoor een compleet Ontwikkelperspectief Spoorzone versneld tot stand gekomen is.

In 2021 worden de eerste bouwactiviteiten zichtbaar
De Spoorzone omvat vooralsnog vier locaties waar vanaf 2021 bouwactiviteiten of verdere voorbereidingen plaats vinden. We vroegen de wethouder om met de kennis van nu, de reële verwachtingen in de Spoorzone weer te geven. Daarvoor is ook de mening gevraagd bij de betrokken woningcorporatie en ontwikkelaar. Dat leverde de volgende stand van zaken op:

Tussen Bank en Bios

Advertisements

Start bouwplannen            : 2019

Start bouw                           : 2021

Start opleveringen             : 2023

 

Dit project wordt uitgevoerd door de woningcorporatie Mozaïek.
Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld en nu wordt het ontwerp uitgewerkt om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen en het project aan te besteden. De start van de voorbereidingen en de bouw is gepland in het najaar van 2021. De oplevering zal echter niet eerder dan begin 2023 zijn.

 

Winterdijk                  

Start bouwplannen            : 2019

Start bouw                           : 2021

Start opleveringen             : 2021/22

 

60 Tijdelijke kleine woningen. Project is in handen van Woningcorporatie Mozaïek.
Hiervoor is de bouwvergunning in oktober 2020 afgegeven. De woningen komen op de fundering en de begane grondvloer van de voormalige technische school. De woningen zijn bedoeld voor jongeren, starters en z.g. spoedzoekers. Men verwacht in januari 2021 te beginnen om het terrein bouwrijp te maken. Daarna worden de prefab woningen in het voorjaar geproduceerd. In september wordt de oplevering verwacht.

Bunnik locatie           

Start bouwplannen            : 2021

Start bouw                           : 2023

Start opleveringen             : ?

 

De ontwikkelaar van dit project is Whitehouse Development
Op dit moment loopt het onderzoek naar de haalbaarheid van de bouwplannen en daarbij zal ook een verkenning worden gedaan van het draagvlak in de buurt. Wat volgt is de start van de bestemmingsplanprocedure in de eerste helft van 2021 en de omgevingsvergunning in 2022. Als alles meezit zou in 2023 met de bouw begonnen kunnen worden. Over de oplevering zijn nog geen uitspraken gedaan.

Blokker locatie          

Start bouwplannen            : 2019

Start bouw                           : 2023

Start opleveringen             : ?

 

Whithouse Development herontwikkelt Blokker locatie voor 650 woningen
Het is de bedoeling om van de huidige Blokker locatie een stedelijk gebied te maken met woningbouw.  Deze nieuwe wijk krijgt de naam “Burgemeesterkwartier”. De ontwikkelaar is van plan om hier zo’n 600 à 650 appartementen en woningen te bouwen voor zowel koop als verhuur. In 2019 zijn de plannen van start gegaan en in 2020 gevolgd met voorbereiding tot het wijzigen van het bestemmingsplan. De grond is niet in het bezit van de gemeente. Al in oktober 2019 is er al een inloopbijeenkomst geweest voor omwonenden van dit project. Er is nog een flink traject af te leggen maar de ontwikkelaar hoopt in 2023 met de bouw te kunnen starten.

 

Westelijke kop Jamessingel

Start bouwplannen            : 2020

Start bouw                           : ?

Start opleveringen             : ?

 

Later toegevoegd aan de plannen voor de Spoorzone:

Wibaut Projectontwikkeling wil het braakliggend terrein aan de westelijke kop van de Jamessingel ontwikkelen.
Tegenover Mac Donalds moet een prachtig gebouw komen met zo’n 200 woningen voor jongeren tussen 18 en 28 jaar. Het is gebaseerd op “co-living. Dit houdt in dat de woningen zelf relatief klein zijn, maar dat het gebouw meerdere gezamenlijke ruimtes kent. Voor het zo ver komt moet het bestemmingsplan worden aangepast, een haalbaarheidsstudie worden afgerond en de buurt worden ingelicht. In dit stadium is het nog niet mogelijk om aan te geven wanneer met de bouw begonnen kan worden en dus ook niet wanneer de eerste oplevering zou kunnen plaatsvinden.

Er staat veel woningbouw op stapel maar voor de woningzoekenden kan het niet snel genoeg gaan.
Voor iedereen die z’n hoop heeft gevestigd op een appartement of een woning in de Spoorzone is er een informatieve website, die voortgang of vertraging en ook nieuwe ontwikkelingen duidelijk in beeld brengt: www.spoorzonegouda.nl
Het ontwikkelperspectief Spoorzone geeft aan dat Gouda noodgedwongen op zoek ik naar locaties binnen de gemeentegrenzen. Daar buiten mag namelijk niet gebouwd worden.

08-12-2020 16:50