Woe. 15-11: Lezing over Martin Buber in Het Inspiratiehuis

Gouda – Farida Faradpour geeft op 15 november een lezing over ‘Ik en Jij’ – Martin Bubers filosofie, in Het Inspiratiehuis, Peperstraat 20 in Gouda. De avond wordt georganiseerd door Federatie Gouda. Aanvang 20.00 uur, de toegang is 10 euro.

Martin Buber is een van de filosofen die de mens als fundamenteel relationeel beschouwt. Hij schreef zijn klassiek geworden poëtische beschouwing Ik en Jij (1923) over onze mogelijke relaties tot mensen, tot de wereld en tot God. Hij geeft een antwoord op ‘het ik’ als basis voor het denken, en legt uit dat juist de dialoog de grondervaring van de mens is; ‘alle werkelijke leven is ontmoeting’.

Farida Faradpour (1964, Teheran) kwam in de jaren 90 naar Nederland. Zij heeft een medische achtergrond, verdiepte zich in neurolinguïstiek, zijns- oriëntatie en organisatieontwikkeling. Buber is één van haar inspiratiebronnen. Zij zegt daarover: ‘Kijk met de ogen van je hart. Dan hoor je dingen die nieuw zijn en die niet in woorden gezegd worden. Vanuit het hart zie je de mens als mens en niet als ding of object. Dat is wat Martin Buber de ik-jij relatie noemde ter onderscheiding van de ik-het relatie. Het gaat om ontspanning’.

Advertisements

Federatie Gouda is een samenwerkingsverband van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten. Zie www.federatiegouda.nl. zij organiseert een uitgebreid aanbod aan lezingen en workshops, vaak in Het Inspiratiehuis. Tweewekelijks zijn er diensten in de sint Joostkapel.