Woe. 11-4: Zwarte Stern-dag

Krimpenerwaard – Al jaren worden door een aantal vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) en door het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) vlotjes uitgelegd voor zwarte sterns om op te broeden. Deze vogeltjes overwinteren tot ver over de evenaar langs de kusten van Afrika en komen rond Koningsdag weer naar onze polders. De natuurlijke broedplekken op dichte matten van waterplanten zoals krabbenscheer, zijn door intensiever beheer van de watergangen nauwelijks meer te vinden. Onder meer hierdoor zijn hun aantallen de laatste decennia dramatisch afgenomen.

Het Streekfonds Krimpenerwaard wil met de partijen in het gebied werken aan duurzame projecten voor de zwarte stern en dus voor de natuur en het landschap in de streek. Er werd een meerjarenplan ontwikkeld: het Kansenboek Zwarte Stern. Om de populatie effectief te versterken werken het ZHL, de NVWK en het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK), samen. Door het ACK wordt met agrariërs die willen meewerken aan het behoud van de zwarte stern een contract afgesloten, wat inhoudt dat zij zorgen voor zo min mogelijk verstoring tijdens het broedseizoen en dat zij een flinke strook vegetatie laten staan langs de sloot waar een kolonie sterns op vlotjes zit. Vrijwilligers van de NVWK monitoren de ontwikkelingen en tellen uiteindelijk de vliegvlugge jongen. Het monitoren dient snel en omzichtig te gebeuren, zodat eieren en pulletjes niet blootstaan aan rovers als meeuwen en reigers. Ook de vlotjes van het ZHL worden zorgvuldig gemonitord.

Jaarlijks hebben we totaal zo’n 140 broedende paartjes in de Krimpenerwaard, waarvoor ongeveer 400 vlotjes worden uitgelegd. De doelstelling in het Kansenboek is om over een aantal jaren tot 250 broedende paartjes te komen. Onderzocht is dat er drie vlotjes per paartje moeten worden uitgelegd om het aantal van 250 paartjes te bereiken; dat betekent dus 750 vlotjes uitleggen. Allerlei omstandigheden bepalen waar de sterns wel of niet willen broeden, maar ook als ze verstoord zijn moeten ze kunnen uitwijken naar een andere plek. Daarvoor zijn veel nieuwe locaties nodig, meer mensen om vlotjes uit te leggen en te monitoren, en natuurlijk meer vlotjes!

Advertisements

Zwarte Stern-dag
Daarom organiseert de NVWK op woensdag 11 april de Zwarte Stern-dag, waarop vlotjes worden gemaakt. Materialen zijn aanwezig, we zoeken nog mensen die willen meehelpen! Plaats van handeling is de beheerboerderij van het ZHL, Schaapjeszijde 4 in Ouderkerk aan den IJssel. Ontvangst is om 9.15 uur met koffie en thee, dan volgt een presentatie over de zwarte stern en vanaf 10.00 uur gaan we aan de slag met het maken van de vlotjes, tot ongeveer 15.00 uur. Neem zelf een lunch mee, voor drinken wordt gezorgd.

Het is fijn als men eigen gereedschap meebrengt: hamer, knijptang, schroef- en boortol. Stroom is aanwezig. Iedereen die een beetje handig is wordt van harte aangemoedigd om mee te doen. Aanmelden graag uiterlijk 8 april i.v.m. de voorbereidingen: Max Ossevoort, 06-58 87 01 79 of maxossevoort@gmail.com; ook voor vragen.

Uw evenement ook op de lokale nieuwssite GoudaFM?
Mail uw evenement naar persbericht@goudafm.nl

11-04-2018 19:30