Woe. 02-10: zingen voor Israël

Single retro microphone against colourful background with lights

Onder het motto “Zingen voor Israël” organiseert de Stichting Christenen voor
Israël te Nijkerk op woensdag 2 oktober 2019 een koor- en samenzangavond
in Bodegraven. De zangavond wordt gehouden in de Dorpskerk, Oude Markt 1.
Aanvang: 20.00 uur, vanaf 19.45 uur zal er al samenzang zijn.

Muzikale medewerking wordt verleend door de Protestants Christelijke Zangvereniging
“Revival” uit Bodegraven onder leiding van Henk Hilgeman, door het Christelijk
Mannenkoor “Con Forza” uit Woerden onder leiding van Willem Nijhof, maar
ook door een groepje jonge mannen uit dit koor, door “Jong Forza”. Rens de
Winter zal “Con Forza en “Jong Forza “begeleiden. Ad van Pelt begeleidt het
gemengde koor “Revival”. De sopraan Jacomina van der Plas-Vooijs uit Katwijk
verleent solistische medewerking.

Er zal ook veel samenzang zijn. Ds. A. Baas.
opent de avond. Ds. Willem J.J. Glashouwer zal een korte meditatie houden.
Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden
gehouden voor het internationale werk van Christenen voor Israël, waar ds.
Glashouwer nauw bij betrokken is. Ook is er gelegenheid om producten uit
Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.

02-10-2019 09:00