Wo.27-05: Expositie Goudse Keramiekopleiding

Na een driejarige (basis)opleiding aan de SBB Gouda, die met een examen wordt afgesloten, hebben de keramisten de mogelijkheid extra leerjaren te volgen. Handvormen, draaien en zelfs een meesterklas geven de aankomend keramist de mogelijkheid zich verder te specialiseren in bepaalde aspecten van de keramiek. Elk extra (leer)jaar wordt afgesloten met een presentatie in het gebouw van de SBB Gouda aan de Winterdijk.

De tentoonstelling is te zien van 27 mei t/m 6 september 2015.

Hoewel deze presentatie voor geïnteresseerd publiek vrij toegankelijk is, leek het de SBB en Museum Gouda een goed idee om het werk van de extra leergangen ook tijdens de zomermaanden in het museum te laten zien. Het museumpubliek kan dan gedurende langere tijd bekijken welke kwaliteit er aan de SBB wordt gerealiseerd, de enige professionele opleiding tot keramist in Nederland.

In deze presentatie van het cursusjaar 2014/2015 komt de diversiteit van de deelnemende keramisten mooi tot uitdrukking. Dit is precies de bedoeling van de extra leerjaren: ‘meer vakmanschap ontwikkelen, om te kunnen groeien naar een eigen stijl en vormentaal’.

In principe zijn alle geëxposeerde stukken te koop. U kunt hiervoor zelf rechtstreeks contact opnemen met de desbetreffende keramist of via de SBB Keramiekopleiding (info@sbbgouda.nl).

keramiekopleiding