Wo.27-01: Volgende stap voor tweede broodfonds in Gouda

Inmiddels hebben zo’n twintig ondernemers zich aangemeld om gezamenlijk een tweede broodfonds in Gouda op te richten. Een tweede kring is nodig omdat de eerste, het kaasopbroodfonds, vol is. Landelijk stijgt het aantal broodfondsen fors; inmiddels staat de teller op ruim 160 broodkringen in Nederland! Kringen gevuld met 40-50 ondernemers die besloten hebben om het risico van uitval door ziekte onderling te regelen. Voordeel: lagere kosten en geen discussie met een verzekering over uitsluiting van ziektebeelden, of ziektepercentages en daarmee hoogte van de uitkering.

In 2011 is men begonnen met het oprichten van deze broodfonds-verenigingen. Het werkt door middel van een ‘schenkkring’: wie ziek is, krijgt een bedrag van de andere deelnemers van zijn of haar broodfonds. Om dat te realiseren leggen alle leden maandelijks een bedrag apart. Dat spaarpotje blijft van de deelnemer zelf en wordt pas aangesproken als er een andere deelnemer ziek is. Een broodfonds bestaat bij de gratie van vertrouwen en persoonlijk contact. Wordt het aantal deelnemers te groot, dan dreigt de anonimiteit en moet dus een ander broodfonds opgericht worden. Dit is dus nu het geval in Gouda.

Op 27 januari is een tweede bijeenkomst, waarin u informatie ontvangt over alle aspecten van het broodfonds. Als zzp-er/ondernemer bent u ook van harte welkom. Deze bijeenkomst op woensdag 27 januari vindt plaats aan de Spieringstraat 113 in Gouda en start om 19:30 uur. Graag vooraf aanmelden via info@broodfonds.nl. Zie www.broodfonds.nl